Disclaimer

Je gaat akkoord wanneer je deze website armytrix-europe.com gebruikt

Door het gebruiken en bezoeken van deze website (armytrix-europe.com) ga je akkoord met de voorwaarden in deze disclaimer.

Informatie en verwijzingen

Alle informatie verstrekt op of via deze website is van algemene aard, geen rechten kunnen hiervan afgeleid worden. Bij het opstellen en onderhouden van deze website is Armytrix Europe zeer voorzichtig.
De bronnen en referenties zijn door Armytrix Europe gecontroleerd op betrouwbaarheid. Ondanks zulke zorg en voorzichtigheid kan Armytrix Europe de juistheid , compleetheid en tijdigheid van de informatie niet garanderen. Armytrix Europe wijst uitdrukkelijk elke verantwoordelijkheid af voor de nauwkeurigheid , volledigheid en tijdigheid van de informatie en het gebruik van deze website.

Hogere standaarden creëren